Podniesienie konkurencyjności i rozbudowa oferty produktowej przedsiębiorstwa Biosfera Sp. z o.o.

Nazwa beneficjenta: Biosfera Sp. z o.o.

Cel projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zaoferowanie na rynku usług związanych z odtwarzaniem historycznego krajobrazu gospodarczego regionu.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Działanie: 1.5. Nowoczesne firmy

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wartość projektu: 3 686 310,00 zł

Dofinansowanie z UE: 2 067 930,00 zł

Planowane efekty:

Efekty projektu wyrażone wskaźnikami produktu to:

  • Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) - 1618380 zł
  • Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy - 1 szt.
  • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje - 1 przedsiębiorstwo
  • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie - 1 przedsiębiorstwo
  • Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji - 1 szt.
  • Stan zatrudnienia [EPC] - 4,7 etatu
  • Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach [EPC] - 1,50 etatu

Efekty projektu wyrażone wskaźnikami rezultatu to:

  • Liczba działań edukacyjnej w formie bezpośredniej - 1 szt.
  • Liczba wprowadzonych produktów nowych dla firmy - 1 szt.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.5 Nowoczesne firmy Poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu.

Ostatnie wpisy

Wegetacja na plantacjach nasiennych
W ciągu ostatnich kilkunastu dni panują już dodatnie temperatury i dzięki nim rozpoczęła się wegetacja na plantacjach nasiennych. Można również ...
Czytaj dalej
Azot
Azot (N) jest bardzo ważnym pierwiastkiem, ponieważ dzięki niemu rośliny szybciej wzrastają i odpowiada za wielkość oraz jakość masy produkowanej ...
Czytaj dalej
Dlaczego nie warto kupować mieszanek nasion traw ze źródeł nieznanego pochodzenia?
W Internecie coraz częściej można znaleźć mieszanki traw, które kuszą atrakcyjną ceną i zachęcają do zakupów. Niższa cena, zwłaszcza taka, ...
Czytaj dalej

O nas

Zaopatrujemy rolników w nasiona, aby mogli prowadzić ekologiczne uprawy. Posiadamy stałych partnerów w zakresie zakupu i sprzedaży materiału siewnego oraz nasion.

Kontakt

ul. Górna 5/14
10-040 Olsztyn
©Biosfera | Wszelkie prawa zastrzeżone
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram