ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 23.02.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 23.02.2023 r.

Zleceniodawca:

Biosfera Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Górna 5/14, 10-040 Olsztyn

NIP: 755-191-53-31

biuro@ekologicznerolnictwo.pl

„Proszę o przedstawienie i złożenie oferty na zadanie polegające na założeniu doświadczeń polowych na własnych gruntach wraz z obsługą agrotechniczną, magazynową i logistyczną w dwóch okresach wegetacyjnych 2023 i 2024.”

Wymagane są grunty rolnicze w certyfikowanej uprawie ekologicznej (orne), przynajmniej klasy V, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 2 ha, w tym nie mniejszej niż 1 ha
w sezonie 2023 oraz nie mniejszej niż 1 ha w sezonie 2024, umożliwiające zmianowanie upraw. Grunty te powinny być w użytkowaniu rolniczym i powinny być w dobrej kulturze rolnej. Ponadto powinny one być zlokalizowane w promieniu do 30 km od Olsztyna.

Okres obowiązywania umowy od 09.03.2023 r. do 31.12.2024 r. Doświadczenia będą prowadzone dwukrotnie w dwóch okresach wegetacyjnych 2023 i 2024 r. Na gruntach będą założone doświadczenia z ekologiczną uprawą lnianki siewnej w siewie czystym, ekologicznej pszenicy orkisz w siewie czystym oraz ekologicznej lnianki siewnej
i ekologicznej pszenicy orkisz w siewie mieszanym.

W każdym okresie wegetacyjnym należy przewidzieć 3 pola doświadczalne. Powierzchnia pola ekologicznej lnianki siewnej w siewie czystym w każdym okresie wegetacyjnym powinna wynosić nie mniej niż 0,25 ha. Powierzchnia pola ekologicznej pszenicy orkisz
w siewie czystym w każdym okresie wegetacyjnym powinna wynosić nie mniej niż 0,25 ha.

Powierzchnia pola ekologicznej lnianki siewnej i ekologicznej pszenicy orkisz w siewie mieszanym w każdym okresie wegetacyjnym powinna wynosić nie mniej niż 0,5 ha.

Pola doświadczalne nie mogą być uprawiane w tym samym miejscu rok po roku. Dlatego też w kolejnym okresie wegetacji należy przesunąć doświadczenie (płodozmian).

Przedplonem dla wszystkich gatunków uprawianych w doświadczeniu w każdym roku
(2023-2024) powinna być taka sama uprawa ekologiczna (np. strączkowe, zboża, trawy).

Wszelkie informacje w zakresie schematów założenia doświadczeń oraz terminów wykonywania zabiegów agrotechnicznych, zbioru roślin itp., będą na bieżąco dostarczone Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę.

Liderem projektu badawczego w Polsce jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie, Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Inżynierii Biosurowców.

Do Zleceniobiorcy będzie należało:

 1. Agrotechniczne przygotowanie gleby pod założenie doświadczeń
  (np. głębosz/pług/agregat uprawowy/talerzówka/kultywator/brona) wraz z ewentualną aplikacją nawozów (dostarczonych przez Zleceniodawcę);
 2. Zakup materiału siewnego ekologicznego lnianki siewnej i pszenicy orkisz;
 3. Siew rzędowy pól (ekologiczna lnianka, ekologiczna pszenica orkisz oraz siew mieszany) w jednym momencie;
 4. Pielęgnacja pól doświadczalnych obszaru doświadczeń do 4 razy w okresie wegetacji.
 5. Zbiór płodów rolnych;
 6. Ważenie zebranych płodów rolnych i magazynowanie ich do czasu odbioru w sposób uniemożliwiający przemieszanie płodów rolnych z poszczególnych pól;
 7. Umożliwienie pobrania prób płodów rolnych przez osoby upoważnione;
 8. Przygotowanie do odbioru płodów rolnych – zakup opakowań i etykiet / pakowanie / etykietowanie produktów;
 9. Każdorazowe informowanie o planowanych zabiegach agrotechnicznych co najmniej na 2 dni przed zabiegiem;
 10. Monitoring zużycia nakładów (czynność – czas pracy – zużyte materiały pędne
  [m. in. paliwo] – użyte maszyny);
 11. Informowanie o wystąpieniu „siły wyższej” (ulewne opady deszczu, gradobicie, gwałtowny wiatr, oznaki suszy oraz inne) każdorazowo przy wystąpieniu „siły wyższej”.

Dodatkowych informacji o zamówieniu udzieli:

Konrad Grabowski tel. 790 408 666, konrad@biosferatrade.com, - Biosfera Sp. z o. o.

Michał Krzyżaniak, tel. 89 524 61 46 - UWM

Anna Sadowska, tel. 89 523 43 97 / 89 524 55 65, anna.sadowska@uwm.edu.pl - UWM

Ofertę cenową (na załączonym formularzu ofertowym) zawierającą całkowity koszt obsługi doświadczeń na łącznej powierzchni doświadczenia w dwóch okresach wegetacyjnych 2023
i 2024, proszę przesłać do dnia 02.03.2023 roku do godziny 15:00 na adres e-mail: biuro@ekologicznerolnictwo.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Biosfera Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Górna 5/14, 10-040 Olsztyn (liczy się data i godzina wpływu).

Ostatnie wpisy

Wegetacja na plantacjach nasiennych
W ciągu ostatnich kilkunastu dni panują już dodatnie temperatury i dzięki nim rozpoczęła się wegetacja na plantacjach nasiennych. Można również ...
Czytaj dalej
Azot
Azot (N) jest bardzo ważnym pierwiastkiem, ponieważ dzięki niemu rośliny szybciej wzrastają i odpowiada za wielkość oraz jakość masy produkowanej ...
Czytaj dalej
Dlaczego nie warto kupować mieszanek nasion traw ze źródeł nieznanego pochodzenia?
W Internecie coraz częściej można znaleźć mieszanki traw, które kuszą atrakcyjną ceną i zachęcają do zakupów. Niższa cena, zwłaszcza taka, ...
Czytaj dalej

O nas

Zaopatrujemy rolników w nasiona, aby mogli prowadzić ekologiczne uprawy. Posiadamy stałych partnerów w zakresie zakupu i sprzedaży materiału siewnego oraz nasion.

Kontakt

ul. Górna 5/14
10-040 Olsztyn
©Biosfera | Wszelkie prawa zastrzeżone
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram