Kontraktacja

SKUTECZNOŚĆ

Na terenie Warmii i Mazur zakontraktowaliśmy plantacje nasienne traw, głównie życic, koniczyny łąkowej, zbóż ozimych. Nasi rolnicy przygotowują również pola pod uprawy pozostałych gatunków traw jak i facelii błękitnej oraz rzodkwi oleistej.

WIARYGODNI PARTNERZY

W relacjach biznesowych stawiamy  na partnerstwo, które jest gwarancją sukcesu. To na nim budujemy silną pozycję rynkową. Jesteśmy otwarci na nowe uprawy i stale poszerzamy ofertę, bo zależy nam na dobrych plonach. Przez cały czas.

WSPIERAMY ROLNIKÓW

Wiele rejonów w Polsce tworzy specyficzny mikroklimat, dlatego zakładając plantacje dostosowujemy je pod względem gatunków i odmian uprawianych na danym terenie. Wszystko po to, aby spełnić potrzeby rolników.

Obszar kontraktacji

CO KONTRAKTUJEMY?

Kontraktację nasienną prowadzimy w gospodarstwach ekologicznych i konwencjonalnych. Kontraktujemy również materiał paszowy i konsumpcyjny. Jesteśmy do dyspozycji przez cały rok.

Przedmiot kontraktacji:
Produkcja materiału siewnego trawy
Bobowate drobnonasienne (motylkowate drobnonasienne)
Zboża
Rośliny oleiste
Rośliny miododajne
Wapna i nawozy
Sprawdź gatunki do kontraktacji.
Wapna i nawozy.

Umowa Kontraktacji

NASZE ZASADY

Kontraktacje nasienne prowadzimy na terenie całej Polski. Największy areał plantacji nasiennych posiadamy na Warmii i Mazurach. Warunki umowy oraz gwarancji skupu płodów z upraw
omawiamy indywidualnie.

1

Podczas konsultacji na temat możliwości założenia plantacji nasiennej pytamy o to:
- jakie gatunki można uprawiać u kontraktującego,
- jakim sprzętem dysponuje kontraktujący,
- jakie gleby posiada kontraktujący,
- co kontraktujący uprawiał do tej pory.

Następnie dokonujemy selekcji oraz wyboru gatunku pod kontraktację oraz prezentujemy plonotwórcze możliwości wybranych gatunków lub odmian

2

Warunki umowy dotyczą:
- powierzchni uprawianej plantacji,
- numerów działek oraz ich adresów,
- ceny za materiał bazowy sprzedawany do wysiewu,
- minimalnej ceny wykupu czystego materiału i kiełkującego, który spełnia normy materiału kwalifikowanego, a w przypadku uprawy ekologicznej - certyfikacji,
- zasad współpracy w przypadku braku możliwości doczyszczenia materiału do oczekiwanego stanu czystości – bonifikata w cenie,
- sposobów odbioru oraz terminów płatności za zakupiony materiał, który wyprodukował kontraktujący.

nasi eksperci

SKORZYSTAJ Z DORADZTWA

Warmia i Mazury to obszar, który charakteryzuje się dużą zmiennością ukształtowania terenu oraz rodzajami gleb.

Wiele rejonów tworzy specyficzny mikroklimat, dlatego zakładając plantacje dostosowujemy je pod względem gatunków i odmian uprawianych na tych terenach. Wszystko po to, aby spełnić potrzeby rolników.
Natalia Cyraniak
Tel: 533 195 387
natalia@biosferatrade.com
Andrzej Pluciński
Tel: 667 579 993
andrzej@@biosferatrade.com

POZNAJ

PRZYKŁADOWE KALKULACJE

Analiza ekonomiczna uprawy na nasiona, na przykładzie życicy trwałej pastewnej tetraploidalnej

Norma wysiewu: 15 kg/ha
Koszt nasion na 1 ha: 15 kg x 13 zł = 195zł
Zakładany plon: 1300 kg/ha
Cena nasion: 4zł x 1300 kg = 5200zł
Koszty produkcji nasion na 1 ha = 2800zł

ZYSK: 2205zł/ha
Analiza ekonomiczna uprawy koniczyny łąkowej na nasiona


Wysiew wiosenny: 8kg/ha
Koszt nasion na 1 ha: 8 kg x 19zł = 152zł
Zakładany plon: 400 kg/ha
Cena nasion: 8zł x 400 kg = 3200zł
Koszty produkcji nasion na 1 ha = 1000zł

ZYSK: 2048zł/ha

O nas

Zaopatrujemy rolników w nasiona, aby mogli prowadzić ekologiczne uprawy. Posiadamy stałych partnerów w zakresie zakupu i sprzedaży materiału siewnego oraz nasion.

Kontakt

ul. Górna 5/14
10-040 Olsztyn
©Biosfera | Wszelkie prawa zastrzeżone
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram